Nedovolte druhým, aby vás vtáhli do svých bouří, vtáhněte je vy do svého klidu.

VSTUPTE DO MOCNÉHO PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

⇓ ⇓ ⇓