MÁTE STRACH Z LÁSKY? 

 

Děsí vás intenzita emocí ve vašem vztahu?

Bojíte se odevzdat té síle, abyste nebyla zraněna, zklamána, zrazena?

 

Máte za sebou těžké a tíživé zkušenosti v lásce?

Bojíte se jít za hlasem svého srdce? 

Jmenuji se Lucie Berkana

Sama jsem za svůj život prošla spoustou strachů, ať už to bylo v oblasti zdraví, práce a peněz nebo mých vztahů. Všechny své vztahy jsem končila já proto, abych nebyla citově zraněna, zklamána, opuštěna. Většinu života jsem raději žila sama než čelit svým obavám a úzkostem, které jsem jako žena, partnerka a manželka měla. 

Čelit svým strachům jsem však byla nucena ve chvíli, kdy jsem potkala lásku silnou, že se ji nedalo odolat. J ejí síla, ten uragán emocí, prožitků, požitků a citů mě děsila ale také fascinovala. Konečně měl někdo stejnou potřebu intenzity, cítění, vnímání jako já! Často jsem se v tom vztahu ztrácela, a to mě děsilo.  Rozčilovala mě naše vzájemná závislost, ale i naše rozdílné názory, které jsme si snažily oba před sebou prosadit. Utíkala jsem od něj i od sebe, rozcházely jsme se a zase scházely. MIlovaly se a nenáviděli. Nedokázaly jsme být spolu ani od sebe.

V naší nejtemnější fázi a v době rozchodu to byl dokonce on, kdo ve mně vyvolával strachy, aby mě "trestal," než jsem vstoupila plně do své síly a ze svých strachů si udělala ty nejlepší učitele a rádce na své cestě za láskou.

 

Že je strach mým tématem, tématem celé naší rodiny, které si žádá mou plnou pozornost a transformaci, jsem dlouho netušila, protože jsem měla pocit, že je "normální" bát se o své děti, o peníze, o to, zda budu zrazena, opuštěna...že je "normální" to, jak se mnohdy cítím. Dlouho jsem své obavy a strachy ignorovala, než začaly ohrožovat to, co jsem si přála nejvíc z celého svého srdce, a to byla láska. A byla to právě láska to, čeho jsem se bála nejvíc. 

Odmalička jsem byla zvyklá se sebou pracovat a měla silné napojení sama na sebe, vnitřní vedenní a moudrost svého vnitřního léčitele. Byla jsem nadšená ze svých vnitřních posunů, transformace a nových nastavení. Co mě však překvapilo a udivilo bylo to, že na můj posun začal reagovat i on. A přestože to můj mozek nechápal, o pár let později jsme na sebe pohlédly očima své duše. Strachy, obavy a úzkosti se však vystupňovaly. Stála jsem na křižovatce, zda podlehnout svých strachům a obavám, svým zkušenostem, nebo jít s odvahou dál, poslouchat své srdce, důvěřovat volání své duše a hledat nové cesty. 

Věděla jsem, že své strachy nesmím podcenit, a když se mi rozsvítila kontrolka, zastavila jsem se a věděla, že tudy cesta nevede, že musíme jít jinudy. Strachy se tak staly mými rádci, byla jsem však rozhodnuta nenechat se jimi zastavit.  

Dlouho jsem si neuvědomovala, jak mě strach stále sráží do role oběti a já díky tomu  ztrácela sebelásku, sebehodnotu a sebevědomí, než jsem si to v sobě přenastavila tak, abych byla schopná k němu přistupovat jako tvůrce a své sebevědomí si začala díky vědomému se potkávání se strachem naopak zvyšovat. Přestala jsem strach ignorovat a začala naslouchat tomu, jaký vzkaz mi prostřednictvím jeho Vědomý vesmír posílá. 

E-book Ovládni svůj strach, nenech se ovládat

9 kroků  k odvaze a vnitřní síle žít své nebe na Zemi.

Jasný, přesný a stručný návod, jak díky 9 krokům, pracovat se svou myslí i tělem a snáze a rychleji projít tím, co vás děsí a z čeho máte obavy, transformovat svůj strach a najít díky vzkazu Vědomého vesmíru ten správný směr. 

Co brání Tvé duši v rozletu?

 

Co nedovoluje otevřít Tvé srdce?

 

Co stahuje Tvé tělo a nedovoluje Ti naplno zářit?

STRACH!

 

Nedovol, aby tě ovládal.

DÍKY E-BOOKU

( kniha v elektronickém formátu )

  • Získáte ODVAHU čelit jakémukoliv strachu.
  • Naplníte se VNITŘNÍm KLIDem.
  • Vytvoříte ZMĚNU svého VNIŤŘNÍHO NASTAVENÍ.
  • Vymezíte svému strachu a své nižší mysli PEVNÉ HRANICE a napojíte se na svou VYŠŠÍ MYSL.
  • Přestanete brzdit svou DUŠI v rozletu.
  • Začnete naslouchat VZKAZům Vědomého vesmíru, najdete nejlepší možné řešení pro situace, která ve vás vyvolávají obavy a úzkosti tím, že jim POROZUMÍTE.
  • UVOLNÍTE se a začnete snáze regenerovat a uzdravovat se.
  • Otevřete své SRDCE a začnete si magneticky přitahovat to, co si přejete.

 

 

                      KDYŽ VĚCEM ROZUMÍME, PŘESTÁVÁME SE BÁT.            

 

ZJISTĚTE na co si dát pozor, aby vás strach neovládl a nezačal ovládat a směřovat váš život směrem, kterým nechcete.
VEZMĚTE život plně do svých rukou.
ZAČNĚTE pracovat se svými schopnostmi a silami. 
PŘESTAŇTE omezovat sama sebe a své milované svými obavami.

 

Nic nepřekoná vaše pocity spokojenosti sama se sebou, než když

 

Dokážete dávat STOP tomu, co vám škodí.
Dokážete MĚNIT okolnosti svého života.
Dokážete OTEVÍRAT NEKONEČNÉ POLE svých možností a příležitostí.

 

Nic vás nepostaví víc do vaší síly,

 

než potkávání se se svým strachem a jeho transformace. 

 

DÍKY STRACHU SE MŮŽETE

posouvat na své životní cestě anebo vás to může zastavit. 

Necháte se zastavit nebo budete odvážně naslouchat svému srdci a své duši?

ZÍSKEJTE

e-book Ovládni svůj strach

9 kroků k odvaze a vnitřní síle 
ŽÍT SVÉ NEBE NA ZEMI

+

BONUS č.1

12 strachů, které blokují posun ve vašem vztahu

Pracovní listy k ebooku Ovládni svůj strach

                                                                   samostatně neprodejné

+

BONUS č.2

Řízená vizualizace v MP4

k transformaci strachu
                                                                                samostatně neprodejné

E-book + pracovní listy + vizualizace, díky kterým si zvědomíte své strachy a vytvoříte si ze svého strachu svého spojence stojí

CENA 690,- Kč

Procházet životem plně ve své síle a nedovolit strachu,

aby vás dlouhodobě zastavoval, svazoval, ovlivňoval či oslaboval

je k nezaplacení. Přesto jsem tuto silnou trojku ocenila touto částkou?

 

Skutečně získám sílu jen přečtením e-booku?

Vnitřní sílu získáváte opakovaným tréninkem práce se strachem. 9 kroků v ebooku vás tímto tréninkem provede s lehkostí a vlídností. Tato silná trojka, e-book+pracovní listy+vizualizace, vás naučí efektivně pracovat se strachem. Objevíte díky ní spoustu svých AHA momentů, které vás posunou.

Nechci se nořit do hloubek, které mě děsí a ve kterých se necítím dobře.

Rozumím. To se nechce nikomu. Naučím vás, jak přistupovat, ke svému strachu jako ke svému příteli, který vás nechce "zabít," ale podpořit vás na vaší cestě. Po přečtení e-booku získáte motivaci, odvahu a chuť nalézt poklady uvnitř vás.

Nemám žádný velký strach, který mě momentálně trápí.

Gratuluju! Přesto je moudré vědomě a dobrovolně "trénovat" ponor a vynoření se jen u svých obav, které vás přímo neděsí, ale jen zneklidňují, než se později, zcela nepřipravená, nechat potopit strachem ve chvílích, kdy se toho na vás valí moc a vy máte málo sil a energie. V tu chvíli totiž přichází ty největší strachy.

ZÍSKEJTE

+

Ovládněte svou nižší mysl, napojte se na vyšší mysl, otevřete své srdce a

 

začněte si tvořit své nebe na Zemi.