Toužíš rozsvítit světlo své duše?

Vystoupej do vyšších vibrací

objevením Poselství tíživých a vyčerpávajících emocí.

 

Nesetrvávej v tíživých a vyčerpávajících energiích,

 

pusť světlo svého vědomí do svého vnitřního světa. 

Spoj se sama se sebou, se svými emocemi,

před kterými bys nejraději utekla, a které ti ukazují cestu.

OBJEV  POSELSTVÍ  EMOCÍ, 

 

před kterými chceš nejraději utéct

 

a začni si i díky nim tvořit své nebe na Zemi.   

Naše setkání bylo víc než jen pouhé vzplanutí. Byla to posedlost, vášeň, závislost jeden na druhém. Emoce z nás stříkaly od prvního dne. První rok se před námi otevřelo nebe na Zemi, pak však  nastal strmý pád a na Zemi jsme se skutečně nezastavili. Čím dál tím častěji nás to sráželo až do samých pekel. Pekel lidské mysli.

Narozením dcery vyrostlo jeho ego do nebes a celé jeho chování by se dalo shrnout do jedné věty: Jsem táta, kdo je víc! K tomu všemu převzal  destruktivní rodinné vzorce, a život s ním se stal peklem. Nebyla s ním rozumná řeč, a já se potácela v emocích vzteku, přímo zuřivosti, ale i bezmoci, hluboké zoufalosti. Emocí tak temných, nízkých a negativních, až mi bylo ze sebe samé blbě. To, že mi bylo blbě z něj asi nemusím dodávat.  

Můj rozený mírotvůrce uvnitř mě byl zděšený mými emocemi i jejich intenzitou. Byl neustále strháván bojem. Připadala jsem si zlá, příšerná, zlobila jsem se na sebe, že nedokážu udržet svůj klid, že jsem slabá, když se nechám strhnout.  Jeho chování, slovy, reakcemi.  Zlobila jsem se na sebe za to, jak se cítím, odsuzovala se a odmítala cítit se v mizerně.

Hodná holka uvnitř mě zděšeně utíkala pryč od něho, ale i od sebe samé. Rozchod byl nevyhnutelnou částí našeho životního příběhu. A zatím co on procházel svými jedinečnými, životními lekcemi, já nastoupila cestu osobního rozvoje.  Prošla jsem mnoha kursy osobníího rozvoje. Mnohé jsem pochopila, včetně toho, co mě on "učil." Zrušila jsem si mnoho nepodporujících myšlenkových vzorců, které mi bránily být plně ve své síle  a schopnostech. 

Myšlenkový vzorec hodných holek" Jsem zlá, když projevuji své negativní emoce," jsem si definitivně zrušila, až když jsem pochopila poselství temných emocí, které mi, překvapivě, pomohlo posunout se mílovými kroky i na naší cestě lásky, která o pár let později pokračovala a nabrala úplně jiný směr. A to právě díky spojení se sama se sebou.

 

KDY OCENÍŠ TATO POSELSTVÍ?

Procházíš-li náročným obdobím ve vztahu a musíš nastavovat hranice, postavit se sama za sebe, za své hodnoty a priority a cítíš se u toho "špatně."

 

Připadáš si zlá, hrozná, a k tomu všemu ještě bezmocná?

 

 

Jsi unavená a  vyčerpaná a vyděšená z emocí, které se z tebe derou, a kterým musíš čelit, a přitom jediné po čem toužíš, je milovat a být milována?

Utíká "hodná holka" uvnitř tebe před tou smrští emocí, kterou v tobě rozpoutávají slova a chování druhého|?

Chceš překazit druhým jejich strategii, jak tě odradit od nastavování hranic slovy: JSI ZLÁ!

 

A tak zatím co s pozitivními emocemi nemáme žádný problém, s těmi negativními se uvnitř sebe často "pereme." NEGATIVNÍ  EMOCE , přestože se díky nim cítíte mizerně, ti ukazují cestu, jak se opět začít cítit skvěle. 

 

OBJEVTE JEDINEČNÉ  POSELSTVÍ  TÍŽIVÝCH A VYČERPÁVAJÍCÍCH :

  • Přestanete se cítit mizerně díky svým emocím.
    Zlepšíte vztah sama k sobě
  • Pozdvihnete svou mysl z nízkých energií a vyhoupnete se zpět do vyšších energií
    Láskyplně přijmete své stíny, nízké a negativní emoce, které ve vás vyvolávají druzí a vy se pak cítíte blbě
  • Spojíte se sama se sebou
  • Otevře se před vámi cesta ke změně toho, co se vám ve vztahu nelíbí.

 

SOUCIT, POCHOPENÍ, NADHLED JSOU POTŘEBA

 

stejně jako

 

NEGATIVNÍ EMOCE, díky kterým dáváte druhému zpětnou vazbu.

Nenechte se zastavit na své cestě lásky. 

 

Utéct ze vztahu můžete, ale utéct sama před sebou,

 

před svými pocity a emocemi nejde.

 

Co jim raději správně porozumět?

 

Jejich poselství rozhodně nezní:  Jsi zlá!"

 

Díky e-booku Poselství temných emocí 

 

Posílíte svou sebehodnotu a sebeúctu.
Získáte energii, sílu a odvahu nastavovat hranice druhým.
Posunete se na své cestě lásky kvantovým skokem.

ROZSVIŤTE  SVĚTLO  SVÉ  DUŠE.

 

Prosviťte svým světlem temnotu kolem sebe a přeneste váš vztah přes temné údolí.

 

Toužíš vládnout magií lásky?

Nejprve musíš ovládnout všechny síly uvnitř sebe.

Představ si tu úlevu, až přestaneš znevažovat své emoce a začneš si sama sebe vážit.

 

Představ si ten úžas, až se přesvědčíš o tom, jakou silou a mocí disponuješ, když si jí dovolíš. 

 

Představ si tu spokojenost až tuto sílu nasměruješ do lásky a dáš tak stop svým sebedestruktivním nastavením. 

 

Představ si to nadšení, až začneš pozorovat změny v chování druhých a otevírat pole nekonečných možností.

A TO VŠE ZA

444,- Kč.

Za cenu více než laskavou.

Stát plně ve své síle a schopnostech je pocit k nezaplacení! 

Chceš to zažít?

Tento e-book změní váš pohled na sebe sama i na druhé.

17 EMOCÍ, které uvidíte v úplně jiném světle než dosud

50 stran, které obrátí list ve vašem životním příběhu

 

Děkuji Vám z celého srdce, Vaše e-knihy pomáhají měnit pohled na dosud neřešitelné problémy, v nichž jakoby člověk ustrne a nemůže se pohnout dál.
Milada

V ebooku najdete nejen odpovědi na vaše nejtemnější chmury, ale i otázky, které vás vedou k podstatě vašich emocí, abyste je mohla rychleji komunikovat s druhým ale i transformovat.

Získejte tento jedinečný sebekoučinkový materiál a spojte se tak více sama se sebou.

 

JE  ČAS  NASLOUCHAT  SVÉ  DUŠI?