Jste hodně ve své hlavě? Zmocňují se vás strachy, pochyby, nejistota?

 

Rozčiluje vás přebubřelé ego vašeho partnera?

 

Nedovolují vám silné osobní hranice vašeho JÁ nebo JÁ vašeho partnera

 

splynout v nekonečně blaženém JSEM?

DOTKNĚTE SE SVÉ DUŠE.

Jmenuji se Lucie Berkana. Otevírám lidské srdce i mysl zázrakům. Vedu ženy cestou lásky, aby i ony mohly vést své milované do světla a lásky.

Kdysi jsem byla hodně ve svém JÁ, abych o desítky let později své já zase ztratila. Ztratila jsem se v nekonečnu svého jsem. Byla JSEM tu jen pro toho jednoho. Pro toho, jehož sobecké já, ego mi působilo tolik vnitřních zranění. Až tvrdé, kruté a definitivní oddělení nás paradoxně posunulo k mnohem intenzivnějšímu splynutí. O několik let později.

Trvalo mi léta zpracovat si všechna vnitřní zranění, zklamání, pochopit příčiny mnoha nedorozumění, ale způsob, jak okamžitě ulevit přetížené, vystresované a strachy plodící mysli jsem našla hned. Vzít vzteklému, zlomenému, zničenému egu, svému já, které si vystavělo kolem svého srdce silné hranice, pozornost a dát ji své duši.  V tu chvíli se mě zmocnil klid a mír. V tu chvíli jsem ukončila všechny boje, ty vnější i ty vnitřní.

Když změníte to, co se děje uvnitř vás, změníte i to, co se děje kolem vás. Ve chvíli, kdy jsem začala měnit svůj vnitřní svět, to jak se cítím, začala jsem s úžasem pozorovat, jak se mění i chování mého (ex)partnera. Ve chvíli, kdy jssem se dokázala naladit na svou duši a uvolnit tak svou energii, jsem uvolnila i energii kolem sebe. A začaly se dít zázraky.

 

Osobním rozvojem, ale i spirituálním, duchovním přesahem se zabývám léta. Prošla jsem transformujícím procesem sebeobnovy, na úrovni těla, mysli i duše a své vědomosti, schopnosti a techniky předávám dál. 

JAK SE NALADIT NA SVOU DUŠI?  JAK VZÍT POZORNOST SVÉMU JÁ, svému egu?

 

prostřednictvím řízené meditace

Projděte se mnou 3 branami ve vašem vnitřním světě a 

vystoupejte tak k vyšším, blahodárným energiím, ve kterým existuje jen

láska, klid, mír a všeobjímající náruč božské části uvnitř vás, vašeho JSEM.

DEJTE   DO   ROVNOVÁHY   SVÉ   JÁ JSEM

 

V uvolnění nejvíce čerpáme energii, životní sílu.

 

Jak se ale uvolnit a vypnout, když vaše já stále drží kontrolu?

Jak se propojit a spojit na všech úrovních a čerpat z nekonečného bytí?

 

Propojte své JÁ JSEM.

 

DOTKNĚTE SE SVÉ DUŠE. 

Meditaci, díky které ukončíte všechny boje a zakusíte blaženosti

 

jsem ocenila částkou

 

 390,- Kč

 

Klid uvnitř sebe a tím i zároveň klid doma je nedocenitelný.

 

Uvolněte se do nekonečně laskavé náruče svého JSEM

 

a dokážete se uvolnit i do náruče svého milovaného.

 

SEM S MEDITACÍ, protože už včera bylo pozdě.