Na úrovni vyššího já a Vědomého vesmíru

s Vědomým vesmírem komunikujeme prostřednictvím symbolů, posvátné geometrie, zvuků. My, jako dvojplamenný pár, jsme zvolili komunikaci prostřednictvím symbolů, run.

Runa je psaný symbol. Runy v sobě pojí symbol bezčasé magické myšlenky určitého učení a písmeno. Je to tajná rada. V runách je obsaženo prastaré učení o skrytých nebeských i zemských proudech.

Stoupejme spolu vzhůru do vyšších blahodárných energií.