CESTA LÁSKY

Stoupejme spolu vzhůru do vyšších, blahodárných energií (s)tvoření

z nízkovibračních energií strachu, vzteku, smutku, lítosti, bezmoci a beznaděje

do vysokovibračních energií pochopení, soucitu, přijetí, radosti, lásky

Stoupejme spolu vzhůru do vyšších blahodárných energií (s)tvoření