Před vámi leží příběh lásky a cesty plné objevování, růstu a transformace – můj vlastní příběh. Dnes stojím v bodě, který představuje spojení minulosti, současnosti a budoucnosti, a mé srdce pulzuje energií naplnění a duchovního probuzení. 

Jsem spirituální průvodkyně, cestující na vlnách svého vlastního poznání, s vášní a odhodláním vést druhé k jejich vlastnímu světlu. Ale cesta k tomuto bodu byla plná zkoušek a výzev, z nichž každá mi poskytla dar poznání a pochopení, soucitu ale také vlastní síly. 

Moje putování začalo touhou po osobním rozvoji a hledání hlubšího smyslu existence. Našla jsem ho v lásce. V lásce mateřské, později i partnerské, která mi ukázala potenciál božské lásky.

Prošla jsem čistě karmickým vztahem, který jsem velmi brzy ukončila, aniž bych plně pochopila své životní lekce, a především nutnost posílení sebelásky, která je na cestě za láskou nutností. Tento vztah mi vzal jakoukoliv iluzi lásky, víru v sebe a upevnil ve mně nepodporující rodové vzorce.  

Byla jsem raději sama, než abych musela opět čelit svým strachům, obavám a nepodporujícím přesvědčením. 

Síla lásky a lví portál dne 8.8.2008 mě však vtáhl do vztahu tak silného, jaký jsem dosud nezažila. Život začal psát příběh lásky, který trvá dodnes a já jsem vděčná, že jsem se stala vědomým spolutvůrcem tohoto fascinujícího vztahu, který mě nepřestává udivovat, fascinovat a motivovat na své cestě lásky a osobního mistrovství.

15 let vzletů ale i strmých pádů, tak by se dal popsat tento vztah, ze kterého jsem během této doby opět opakovaně odešla plna nepochopení této nekonečné spirály vzorců a lekcí, které jsem měla probádat. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodla ponořit do hlubin mého zraněného ženství, rodových vzorců, ve chvílích, kdy jsem se nejvíce potýkala se svými vlastními démony, jsem objevila sílu a odvahu vykročit na cestu poznání, uzdravení a ženské, transformační síly.  

Bylo to pochopení svých životních lekcí, které mi umožnilo uzavřít minulost a znovu najít důvěru v lásku a víru v sebe sama. Ačkoli cesta nebyla snadná, každý krok mě posunul blíže k pochopení mého vlastního vnitřního já a potenciálu, k nalezení sebe sama a vstupu do své ženské síly. 

Bylo pro mě velkým překvapením, přímo šokem, když mě následování mé duše opět spojilo s mým bývalým partnerem a nás k sobě opět přitáhla tatáž síla lásky a fascinace jako před lety.

Díky své práci na sobě a se sebou, kdy jsem se dostala do naprosté neutrality, do bodu nula, jsme na sebe pohlédli očima naší duše.  

Stála jsem před další výzvou, jak pochopit a uchopit toto naše fascinující spojení, které zdaleka přesahovalo běžné spojení a propojení dvou lidských bytostí, a především, jak žít tento náročný vztah. Zatím co já jsem vstupovala do tohoto vztahu již plně vědomá, můj partner byl stále ve svém chování nevědomý. Přesto se mi podařilo díky své ženské, transformační energii vztah duchovně probudit, povznést a vědomě začít pracovat na našich tématech.  

Tento vztah se ukázal vztahem dvojplamenným a je jedním z největších darů na mé cestě za mým osobním mistrovstvím. Tento vztah byl pro mě plný záhad a výzev. 

Prošli jsme společně náročnou karmickou fází, která nás postavila před zrcadlo našich nejhlubších strachů a tužeb našich srdcí a společné duše. Skrze tyto výzvy jsme rostli a rosteme, objevili jsme sílu našeho spojení a jeho nekonečný potenciál.  

Dnešní úspěch není jen mým vlastním triumfem, ale i vzkvétáním všech těch, kteří se na této cestě se mnou spojili. Jsem zde, abych sdílela svůj příběh s vámi, s nadějí, že vás může inspirovat na vaší vlastní cestě k pochopení, transformaci a naplnění. Ať vás tato cesta provází s láskou a světlem. 
 

Jmenuji se Lucie Berkana. 

 

Jsem spirituální průvodkyně světem lásky s

 

obrovskou zkušeností s karmickými vztahy,

 

s vášní vedu ženy přes úskalí těchto vztahů,

 

k hlubšímu nalezení sama sebe,

 

pochopení svých životních lekcí,

 

rozsvícení svého vnitřního světla

 

a s nadšením je podporuji ke vstupu

 

do své vlastní síly, se kterou jsou schopny

 

transformovat své vztahy,

 

duchovně je probudit, povznést

 

a naplnit jejich potenciál.