5 TIPŮ, které vás vytáhnou z beznaděje a bezmoci.

Máte nervy na pochodu z nařízení a zákazů, z dalších povinností a starostí, které se na vás valí?

„Nouzových“ stavů a krizových scénářů jsem, na své osobní úrovni, zažila nespočet. Lze z nich čerpat při jakékoliv životní nepřízni.

Bez-naděj a bez-moc vzniká ve chvílích, kdy vám schází energie a vnitřní síla. Pojďme energii a vnitřní sílu načerpat. 👇

✔️ TIP č.1. ODPOUTAT SVOU MYSL od znervózňujících myšlenek a katastrofických scénářů, pomůže, když se začnete soustředit sama na sebe. Ustát tlaky okolí, vám bere spoustu energie.

SOUSTŘEĎTE SE NA FASCINUJÍCÍ SCHOPNOSTI SVÉ MYSLI.

Že o žádných nevíte? To ale neznamená, že neexistují, že?

Možná, si připadáte 🙈 bezmocná a neschopná, vyřízená. Uvědomit si své schopnosti, znamená, uvědomit si svou obrovskou moc a sílu ustát v klidu cokoliv. A co teprve, když svých fascinujících schopností začnete užívat…

JAK, PŘESNĚ, SE SOUSTŘEDIT NA SVÉ FASCINUJÍCÍ SCHOPNOSTI? Vyhledávejte si informace o tom, jak funguje vaše geniální tělo, mysl. Budete příjemně překvapena, fascinována, nadšena. Dostanete se tak do úplně jiných energií, než které, momentálně, vládnou celému světu.

Možná vás, tak jako kdysi mě, nejvíce vyčerpávají ta nejpevnější pouta, která jsme si vytvořili. Uvolněte jejich sevření.

DOMOV by měl být místem, ve kterém regenerujete své síly, místo toho se však mnohdy stává “bojištěm,” ve kterém o své síly akorát tak přicházíte?


Ti, na které jste spoléhala, selhávají. V normálním režimu člověk může alespoň na chvíli “utéct”… do práce, zacvičit si, vyčistit si hlavu. Teď však máte pocit, že nemůžete vůbec nic! Důvěrně znám ten pocit bezmoci a neschopnosti. Vlastně se před ním ani utéct nedá!

Možná na chvíli. Vypadnout z domu je jen dočasné řešení, když se zase vrátíte a budete se zase rozčilovat nad stejnými věcmi, trápit se. Tyto emoce vás nesmírně vyčerpávají! Pochopit a naučit se užívat svých fascinujících schopností vás zbaví pocitu bez-moci a neschopnosti.

Nejen děti přešly na domácí výuku. 😀

Možná máte i vy ve svém nejbližším okolí sakra dobré trenéry emocí, kteří vás dokáží úplně vyřídit. Přejděte k tipu číslo 2 👇

✔️ TIP č. 2. Ten trénink ale ukončujete sama! Jednoduše tím, že se rozhodnete. Že se ROZHODNETE, ŽE SE NEBUDETE ROZČILOVAT. Že je to příliš jednoduché? Ano je! Komplikace vytváří jen vaše geniální mysl. Zkuste to.

Vaše kotva v okamžicích nejistoty
ROZHODNOST, ODHODLANOST

Vaše vnitřní silná rozhodnutí v sobě nesou silnou energii. TATO ENERGIE JAKOBY PŘED VÁS POSTAVÍ STĚNU, o kterou se zastaví všechno, co vám nedělá dobře. Rozčilovat se vám nedělá dobře!

Snáze tak oddělíte své já od vašeho my.

Být stále jen my, je nesmírně vyčerpávající.

JE POTŘEBA, ČAS OD ČASU, BEZ VÝČITEK, ODDĚLIT SVÉ JÁ, VYMEZIT VÁŠ PROSTOR, A ZHLUBOKA SE V NĚM NADECHNOUT.

Necháváte se vtahovat, skrze vaší lásku, do citových dramat a konfliktů? Bere vám to spoustu energie!

JAK, PŘESNĚ, SE ODPOUTAT OD DRUHÝCH vám pomůže, když přehodnotíte svá mylná přesvědčení a změníte je na podporující přesvědčení: „Nechávat si energii jen sama pro sebe není sobeckost, je to životní nutnost!“

✔️ TIP č. 3 Ze svého osobního prostoru, středu, čerpáte energii a sílu. Čerpáte ji ze své jedinečnosti. I proto přišla vaše duše na tuto krásnou zem. Aby mohla vnímat svou jedinečnost!

Pokud už ani nevíte, co to je vaše jedinečnost, je potřeba ji znovu najít.

KDYŽ SE SPOJÍTE SE SVÝM JÁ, VAŠE DUŠE ZAČNE RADOSTÍ TANČIT, TO VÁS NAPLNÍ ENERGIÍ A SILOU.

JAK, PŘESNĚ, SE SPOJIT SAMA SE SEBOU? Když si začnete užívat okamžiků svého vnitřního ticha. A nenecháte si je „brát“ druhými.

✔️ TIP č. 4 Dalším tipem, jak získat spoustu energie je správně pochopit “lásku.”

MILOVAT A BÝT MILOVÁNA.

Lze to i v této době, kdy jakoby neexistovalo nic kromě napětí, nervozity, strachu, bez-moci, nemoci. TEĎ, více než kdy jindy, je potřeba ZAMĚŘIT SVOU MYSL K BLAŽENÝM EMOCÍM, které přináší jen láska.

Kdy jindy než teď uzdravit své vztahy v rodině, doma? Pomůže vám s tím, když správně pochopíte svůj přínos druhým.

Především v této době, kdy jsme vystavováni existenciálním strachům, kdy máme nervy na pochodu, kdy se na povrch derou všechny osobní strachy a emocionální dram

JAK, PŘESNĚ A RYCHLE, PŘEPNOUT SVOU POZORNOST K PŘÍJEMNÝM POCITŮM, jak začít mít ráda sama sebe? Skrze své smysly. Skrze péči o sebe. Pečujte o své tělo i mysl, vnímejte své smysly.

Uvědomit si, že nikdy nejste na nic sama! Vaše úžasná bytost není jen mozek. NAČASE OBNOVIT SPOJENÍ.

✔️TIP č. 5 Spojení sama se sebou, s Matkou Zemí, s druhými, se svými milovanými.

BÝT V LÁSKYPLNÉM SPOJENÍ, JE TEĎ DŮLEŽITĚJŠÍ VÍCE NEŽ JINDY.

JAK BÝT V LÁSKYPLNÉM SPOJENÍ? Snažit se pochopit, s nadhledem se povznést, soucítit, obejmout se.

To v náruči, ve chvíli, kdy mluví srdce, JSOU VŠECHNY PROBLÉMY POLOVIČNÍ a mnohá nedorozumění se rozplynou. To však až ve chvíli, kdy se naučíte „bránit“ si svůj osobní prostor. S klidem, s láskou, s pochopením, se soucitem.

Vstupte, SPOLEČNĚ, doma, do neomezeného pole svých možností. Buďte v energiích lásky ne v bojovém nastavení. SNADNĚJI TAK PROJDETE TÍMTO NÁROČNÝM OBDOBÍM.

Se 💞 srdečnými pozdravy

Lucie

Lucie Snopková
Lucie Berkana je milovnice života, rodiny a svého dvojplamene, se kterým vstoupila do služeb lásky. Je vášnivou manifestorkou nebe na Zemi. Otevírá lidskou mysl a srdce zázrakům. Vede ženy cestou lásky, pomáhá jim plně vstoupit do své síly a schopností>> překlenout náročné a vyčerpávající období ve vztahu, či po rozchodu. Vypráví příběh lásky, který dává naději, víru a odvahu >> jít za svým srdcem. Tvoří kouzelné partnerské rituály > se svým dvojplamenem.
Komentáře