Objev sílu spirituálního spojení. Spoj se se svou duší.

Jaký smysl má žít bez skutečné lásky? Bez objetí? Souznění a naplnění? Právě v dnešním světě, kde se zdá, že každodenní realita často zapomíná na hlubší spojení mezi lidmi, ve světě, ve kterém se zdá, že není čas na lásku, je láska to, co nás dokáže posílit, odreagovat a přenést přes starosti všednodenních dnů, je důležité naslouchat svému srdci a své duši, protože vás dovede k vaší druhé půlce.

Ve spojení je síla! A co teprve ve spojení spirituálním…

Život hned dostává větší smysl, stává se radostnějším a hluboce naplňujícím. Chceš žít v takovém světě?

Zvu Tě na cestu lásky, na které je láska cestou k osobní transformaci, ze které vyjdeš jako znovuzrozený Fénix.

Každý krok na této cestě za skutečnou láskou ozařuje světlo porozumění, každý nádech je naplněný nadějí a výdech blažeností. Ano, občas 🙂 přestaneš hrůzou dýchat, to když láska začne balancovat na hraně možného, ale nikdy neztratíš naději a víru v lásku a především humor, se kterým se dá přežít ve světě, ve kterém je lidská mysl tolik přeceňována.

Odhal sílu spirituálních vztahů a čerpej z tohoto spojení svou sílu.

Zvu Tě k zažehnutí vášně pro objevování sama sebe, prostřednictvím druhého. Zvu Tě ke vstupu do své ženské, transformační síly, díky které jsi schopna se osvobodit z pout své minulosti, rodových zatížení a vzít osud do svých rukou.

Často se ocitáme na křižovatce svého osudu. Tvé rozhodnutí, kterou cestou se vydáš, určí, jaký příběh se bude psát.

Spolu dokážete vytvořit nemožné! Co to bude?

Tvá životní mapa se mění v labyrint nejistot, když tě navštíví skutečná láska. A ty možná tápeš, kudy se vydat. Cestou srdce nebo „rozumu,“ svých dosavadních zkušeností?

Srdce versus rozum. Věčný duel.

Je to jako stát na křižovatce dvou cest, kde jedna vede tam, kde tě volá srdce, a druhá tam, kde tě volá rozum. A ty stojíš uprostřed, srdce tlučící tak hlasitě, že přehluší i ten největší skepticismus tvého vnitřního kritika. „Dáš přednost rozumu nebo svému srdci?“ ptáš se sama sebe. A ve vzduchu visí odpověď, která může změnit vše.

Tvé srdce, to je divoký kůň, který nechce být zkrocen tvou myslí. V očích máš divokost své duše, která víří energii svým lasem nad tou pasekou, kterou dokáže vytvořit lidské ego.

Den za dnem se spojuješ hlouběji sama se sebou a možná tě to děsí. Prožíváš momenty euforie a bolesti, ale každý nový den je krokem k novým zážitkům. A tak se ptáš: „Je tohle cesta do ráje nebo do pekla?“ Odpověď není jednoduchá, protože s pravou láskou přichází možnost prožít obojí.

A možná právě O TOHLE jde. Prožít si své lidství naplno. Máš k tomu dostatek odvahy?

Možná, že tvá cesta lásky, kterou procházíš, přesahuje čas a prostor této reality. Mnohé se stalo a ty o tom nic netušíš. Usuzuješ jen z krátkého časového úseku, jen z toho, kam můžeš dohlédnout. Prostor a čas ale neexistuje. Naplníte potenciál tohoto vztahu v tomto životě, v této realitě?

Stane se tak, když pochopíš dohody, které spolu uzavřely vaše duše, přijmeš životní lekce a posuneš se díky nim.

Prožívat život v jeho dualitě, čelit velikášství a nabubřelosti lidského ega, dávat stop nepodporujícím strategiím lidského ega, vést zábavné rozhovory naší duše a mysli, lze jedině s humorem a nadhledem, které jsou zde nezbytnými cestovními kufry, bez nichž by naše cesty lásky byly o poznání těžší.

Spirituální vztahy jsou mostem k hlubšímu porozumění nejen nám samým, ale i univerzálním pravdám, které nás obklopují. Každý vztah, který v životě prožíváme, má svůj unikátní význam a přínos, přičemž největší sílu mají ty, které nás vedou k sebepřijetí, lásce a duchovnímu růstu.

Když partner duše není jen frazeologismus, ale tvůj spolubydlící

Začněme s partnerem duše. To je ten typ vztahu, který se jeví jako něco, co by mohlo vzejít ze scénáře romantického filmu, ale s jedním malým rozdílem – popcorn zde není potřeba.

Díváš se na tento film, slzíš radostí, vděčností a blahem, že jsi KONEČNĚ našla svou spřízněnou duši a s nadšením zjišťuješ, že se díváš na svůj vlastní film. Že jsi pozorovatel, tvůrce i hlavní hrdina.

Vztah s partnerem duše je jako procházka růžovou zahradou, ve které každý květ symbolizuje sdílený moment porozumění a souznění. Tento typ vztahu je odměnou za odvedenou práci na sobě, za překonání vlastních karmických vztahů.

Partner duše je ten, s kým sdílíš stejnou vibrační frekvenci, hodnoty a sny. Je to vztah, který nepotřebuje složité vysvětlování, a přesto ho zde zmíním proto, aby ses měla na co těšit, pokud v tom současném dojde k jeho naplnění.

Není potřeba si zoufat, když jeden vztah dojde k naplnění ve formě ukončení, ale začít se dívat na svět očima své duše. Nežehrat na osud, ale začít se ladit na tu božskou symfonii dvou duší, kterou umí hrát. A když oba zjistíte, že máte rádi stejný druh čokolády, 🙂 víte, že osud právě zasáhl.

Karmický vztah: Když se vaše karma rozhodne hrát na housle

a skřípe to.

Ah, karmické vztahy, ty divoké jízdy duše, které tě mohou zanechat vyčerpanou, ale zároveň o tolik moudřejší. Představ si to jako horskou dráhu, kde místo toho, abys křičela „Woo-hoo“, možná budeš křičet „Proč zrovna já?“

Ale neboj, právě zde se skrývá krása transformace. Každý boj, každá slza ti ukazuje, že jsi na cestě k něčemu většímu, k pochopení hlubších pravd vašich duší. A když se dostaneš na konec této jízdy, uvidíš, že jsi silnější, moudřejší a můžeš padnout do náruče svého partnera duše a skutečně si užít symfonii na klavír.

Karmické vztahy jsou zde, aby nás učily a pomáhaly nám čistit naši karmu. Tyto vztahy mohou být často bolestivé a náročné, ale jsou nezbytné pro náš duchovní růst. Vedou nás k pochopení, že každý z nás má v sobě sílu transformovat bolest ve zdroj síly a moudrosti. Práce s karmickými vztahy nás učí odpouštět a posouvat se dál, v souladu s božskou láskou a vesmírnými zákony.

Dvojplamenný vztah: Když se vaše duše rozhodne zažít maraton.

A ve sluchátkách vám hraje střídavě klavírní symfonie, skřípající housle střídá 🙂 vymaštěné techno, při kterém mlátíte hlavou do zdi, aby se pak zeď rozestoupila a vy jste objevili novou dimenzi prožívání a chápání, které vám otevře nekonečný, hvězdný prostor, ve kterém se vaše duše rozplyne blahem. Dopřeješ jí to?

Dvojplamenný vztah, ten nejvyšší level spirituálních vztahů, který je něco jako běh maratonu v oblasti osobního růstu – a to bez možnosti pauzy pro odpočinek. Je to vztah plný vášně, intenzity a… no, občasného drama. Ale nezapomeň, že právě v těchto intenzivních momentech se učíme nejvíce.

Když se potkáš se svým dvojplamenem, je to, jako bys našla někoho, kdo dokáže číst tvé myšlenky – a někdy si přeješ, aby to neuměl.

Společně, krok za krokem, se učíte tančit tento komplikovaný tanec lásky, kde konečným cílem je božské splynutí.

Dvojplamenný vztah: Zkouška osobního mistrovství

Dvojplamenný vztah je nejnáročnějším a zároveň nejzajímavějším typem karmického vztahu. Jde o vztah, který nás vede ke skutečnému osobnímu mistrovství.

Dvojplameny procházejí náročnou cestou plnou výzev, která testuje jejich sílu, vytrvalost a schopnost milovat napříč všemi obtížemi. Je to cesta, která vyžaduje nejen duchovní probuzení, ale i hlubokou osobní transformaci obou partnerů.

Tanec duší: Cesta k pravé lásce skrze plameny transformace

Tvůj průvodce na cestě k lásce

Moje poslání jako spirituální průvodkyně je být tvým průvodcem na této cestě k hlubšímu pochopení a transformaci vztahů.

Každá žena, která cítí, že její největší hodnotou je láska, ať zde najde prostor pro svůj růst, uzdravení a duchovní probuzení. Společně můžeme objevit potenciál, který spirituální vztahy nesou, a naučit se, jak je skutečně žít v naší krásné, ale často náročné realitě. Čeká Tě smích ale i slzy z tragikomedie lidství a nekonečná naděje v podobě skutečné lásky.

Pojďme společně zažehnout ve Tvém srdci lásku, přestože bylo několikrát zraněno, otevřít se novému a tomu, co přichází. Přijměte tuto výzvu a prozkoumejte s námi svět spirituálních vztahů, kde láska není jen slovem, ale cestou k hluboké transformaci a pravému štěstí. Vaše cesta začíná zde, s otevřeným srdcem a ochotou objevovat nekonečné možnosti, které láska skýtá.

Zaktivuj sílu své mysli i sílu svého srdce. Přivolej si svého partnera duše.

Lucie Berkana
Lucie Berkana je spirituální průvodkyně světem lásky a s vášní vede ženy k hlubšímu nalezení sama sebe, pochopení svých životních zkušeností a k rozsvícení svého vnitřního světla. Podporuje ženy ke vstupu do své vlastní síly, >>se kterou jsou schopny transformovat své vztahy, duchovně je probudit a naplnit jejich potenciál.  Žije ve dvojplamenném vztahu.
Komentáře