BOD ZLOMU, aneb nenechte se zlomit.

Rozcházíte se a ztrácíte poslední zbytky svých sil, iluzí o druhém a naděje na slušný rozchod? 4 kroky, které vám pomohou projít temným, náročným a vyčerpávajícím obdobím v době rozchodu a po rozchodu.  

To, co nemělo šanci na přežití skončilo a nové ještě nezačalo. ROZCHOD. Někdy to jinak nejde, než utnout vše, v co jste dosud věřila, co jste vytvářela, a na co jste spoléhala. Není ochota na obou stranách, není dobrá vůle, nevidíte žádnou možnou cestu a už ani není síla a chuť jít společně cestou lásky. 

Tento článek si můžete poslechnout i ve formě podcastu a najdete ho na podcastu Dvojplameny, BOD ZLOMU.

Mísí se ve vás vztek, smutek, bolest. Bezmoc a beznaděj. Děláte kroky do prázdna, které vás děsí a k tomu ještě prožíváte šok nad tím, jak dokáže být druhý bezcitný, zlý a krutý, jak dokáže kopat kolem sebe.

Kopete i vy kolem sebe? Jeho temnota vyprovokovává vaší temnou stránku, všechny vaše stíny, negativní emoce. Ozývají se ve vás emoce, které jste dosud vůbec neznala, pohlcují vás negativní a nízké myšlenky.

Tohle že jsem já a tohle je on? Zděšeně a se zoufalstvím pozorujete, co z vás, z vaší lásky, zbylo.  

Bolestivé, kruté a strach nahánějící období, ve kterém můžete snadno spadnout až na samé dno, především, když nemáte podporující prostředí okolo sebe, když nemáte silnou podporu sama sebe, když necítíte podporu Života a Vědomého vesmíru.   

To se pak k té bolesti a zklamání z druhého přidává i váš vlastní tyran a vy se obviňujete, zlobíte na sebe, střídáte to se vztekem na druhého, padáte do ublíženosti, pak zase jako když do vás střelí a vy začnete bojovat. Sama se sebou, s ním, s celým světem. Všechna vnitřní zranění se otevírají, nepodporující, ba přímo destruktivní nastavení se aktivují. 

Jak ven z toho vnitřního utrpení? Jak se ctí ukončit to, co nemělo šanci na přežití? Jak dát stop tomu destruktivnímu a především, jak se otevřít novému?  

Právě se vám otevírá úžasná příležitost začít skutečně tvořit váš život, začít si tvořit své nebe na zemi, přestože máte naopak pocit, že se nacházíte v pekle, přestože nevidíte žádnou cestu.  

Otevírá se před vámi možnost začít objevovat své já, spojovat se sama se sebou. Je to fascinující! Vy jste fascinující bytost! Když si začnete zvědomovat své schopnosti a svou moc, pocity bezmoci a beznaděje se rozplynou jako pára nad hrncem.   

Jste mnohem mocnější a schopnější, než se vám vůbec může zdát! A když se propojíte s Vědomým vesmírem, když se napojíte na ty nekonečné možnosti, když se před vámi začnou cesty otevírat, je to velkolepá podívaná.  

Právě teď se vám nabízí jedinečná příležitost, jak objevit svou sílu a moc tvořit realitu svého života, svůj život.

Kdy jindy pocítit svou skutečnou sílu a moc než ve chvílích, kdy se naopak cítíte bezmocná a slabá?

Jedině díky prožitku bezmoci, zoufalství a beznaděje,

můžete pocítit opačnou polaritu, tedy

svou moc a své schopnosti.

Právě se vám otevírá úžasná možnost, pozorovat, jak

  • zcela zásadně dokážete ovlivnit reakce druhého,
  • dokážete zmírnit vaše konflikty, které občas rozchod provázejí, ale také jak
  • dokážete mírnit své vlastní strachy a obavy a vracet si ztracenou radost ze života, víru v sebe a v lásku k sobě samé.

No není to lepší než utápět se v bezmoci a zoufalství? Máte v sobě obojí, rub a líc. Světlo i temnotu. Moc i bezmoc. Na co se začnete soustředit víc, to poroste. 

Pojďme na to.

Rozhodněte se soustředit víc na to, co vás podporuje, co vám dělá dobře, co vám v životě pomáhá. A to jsou bezesporu vaše schopnosti. Na začátku vždycky stojí rozhodnutí. A další kroky se začnou objevovat.

1. krokem z bolestných, smutných a tíživých myšlenek, pohnutek, reakcí a činů je tedy vaše ROZHODNUTÍ 

Rozhodnutí padlo a přesto si stále nejste uvnitř sebe jistá, zda jste udělala správně?

Spoustu energie vám berou vaše vlastní pochyby. Vědomý vesmír však čeká na vaše pevné rozhodnutí, zkouší vás ve vašem odhodlání, v síle postavit se sama za sebe, za své hodnoty, priority. Teprve poté se vaše síla propojí se sílou vesmírnou! Tato síla dokáže skály lámat, pohnout nebem i zemí.

Ta síla, vnitřní síla manifestující se prostřednictvím vašeho pevného rozhodnutí,

začíná uvnitř vás.

A dokáže vás vyvést z nejedné temné uličky. Přesto se dokážeme dlouhé týdny i měsíce točit v začarovaném kruhu svých pochybností, zda jsme udělali správně, ubírat si vlastní síly svou sebelítostí případně dlouhodobým vztekem.

  • Definitivně se rozhodněte, pokud se tak ještě nestalo, pro rozchod.
  • Rozhodněte se ukončit vaše porozchodové boje, které vám berou sílu.
  • Rozhodněte se ukončit své vnitřní trápení, obviňování se, zlost a vztek. 

Často když ztrácíme v životě lásku, často s ní ztrácíme i lásku k sobě samé, zoufale se samy sebe ptáme:

Jak jsme mohli žít právě s takovým člověkem?!

Jak jsme mohli dopustit to či ono?!

Jak jsme to mohli tak dlouho vydržet?!

Temnota druhého ale i vaše vlastní, se probouzí spolu s vnitřními zraněními, které si navzájem způsobujeme, s bolestí v srdci, kterou si působíme, se zatemněnou myslí, která není schopna zdravého úsudku. 

Lidskost druhého, jeho temnota vás šokuje, zaráží, znejišťuje a nahání strach.

To je člověk, se kterým jsem tak dlouho žila? Ptáte se

a máte chuť trestat, především sama sebe za to, že jste to neviděla.

Nebyl důvod, příležitost k tomu vidět i tuhle jeho temnou stránku. Jeho temnota vás pohlcuje a vše se najednou stává temné a negativní a mnozí v té temnotě zabloudí na dlouhé týdny, měsíce či roky. Někteří i celý život. A pak zloměně, cynicky a naštvaně říkají To on.  

Co to však opět vzít jako příležitost k tomu objevit svou sílu a moc?

ROZHODNOUT SE NENECHAT SE STÁHNOUT.

Když člověk projde temnotou, negativními emocemi a nízkými pohnutkami svými či druhého, stává se silnější.  

Lidé jsou tu na zemi aby používali svou sílu, vnitřní sílu, a svou moc, své schopnosti. Vy jste tu proto, abyste používala svou sílu a své schopnosti, ale to je musíte nejprve objevit. A jinak než postavit se svým strachům, obavám, nízkým pohnutkám a myšlenkám a rozhodnout se, že toho už bylo dost, to nepůjde.  

Čím víc se bráníte pohlédnout tomu temnému uvnitř i kolem sebe, které vám předvádí ten druhý, tím intenzivněji to na vás bude dorážet.

Protože i temnota je součástí vašeho života. Ale jak bude dlouhá a zda vás pohltí či jí dokážete prosvítit svým vnitřním světlem, záleží na vás samotné. 

TEMNOTA JE TU PROTO,

ABYSTE MOHLA UVIDĚT SVÉ SVĚTLO,

ABYSTE HO MOHLA ROZSVÍTIT UVNITŘ SEBE.

2. krokem z temného údolí je velice praktický tip, a to

ŘEŠTE VĚCI POSTUPNĚ

Když na sebe necháte všechno navalit, padnete.

V náročném, temném a vyčerpávajícím období, kterým procházíte, vidíte vše černě, negativně, vše je špatně a vše špatné se na vás valí. Nedovolte to!

Berte to jako trénink své vnitřní síly.

Abyste si mohla začít tvořit své nebe na zemi, musíte být především silná.

Svou sílu zpět získáte tak, že o sebe budete pečovat, na což zrovna asi moc času a nálady není, ale také získáte svou sílu tím, že jí budete trénovat.

Říkejte STOP všemu, co se na vás valí a co není nutné teď HNED řešit. ROZHODNĚTE SE to řešit později, Teď ne.

Možná se váš život stal bojem o přežití. Ne ve smyslu fyzického ale psychického, ve smyslu existenciálních strachů, a přesto i v tomto rozpoložení lze na chvíli říct DOST.

Zocelená v žáru bitev budete, ale svých vlastních bitev.

Pokaždé, když udržíte klid, protože ve stresu a v panice,

děláte špatná rozhodnutí a ztrácíte poslední zbytky svých sil,

vyhráváte sama nad sebou.

A tak zatímco se na vás valí starosti všedních dnů, povinnosti, obavy a strachy, jak vše sama zvládnete, berte to jako trénink vnitřní síly.

I mistr byl jednou začátečník. I vy máte možnost stát se mistrem svého života, ke kterému budou vzhlížet všichni ve vašem okolí, a především si díky tomu vrátíte lásku a úctu sama k sobě.  

Své strachy, obavy a úzkosti prodýchávejte za pochodu. Nezlobte se na sebe, když přijdou. Jsou přirozené. Odejdou stejně jako přišly. Pokud je necháte. Pokud je přijmete ale nebudete jim dávat přehnanou pozornost. Řešte věci postupně a nedovolte, aby vás zavalili. Každou chvíli klidu a možnost nic neřešit jen být, oslavte. 

Já bych vám ráda předala kus svého nadšení, které se mě zmocňuje pokaždé, když něco končí a něco nového začíná. Pokaždé, když jsem se rozešla s muži svého života, začala jsem slavit.   

Jasně, že se toto nadšení nedostavuje hned bezprostředně po rozchodu, protože je to velice náročné a emočně vypjaté období, kdy si ti, kteří se tolik milovali, navzájem ubližují, ale jakmile se skutečně odvážně rozhodnete vše ukončit a vstoupit do vaší nové životní etapy, nadšení a vzrušení z nového přichází. Přichází tím rychleji, čím rychleji se přebrodíte svým temným údolím strachů, odhalíte svá nepodporující přesvědčení, správně si to v sobě nastavíte a otevřete se. Faktem je, že po rozchodu se spíše uzavíráme.  

Pomůžu vám neuzavřít své srdce a svou mysl novým možnostem, spojit se sama se sebou, s genialitou vaší bytosti i s vědomým vesmírem, Inteligencí nejvyšší. Naučím vás vytvářet si podporující prostředí uvnitř vás i kolem vás, díky čemuž se uvnitř vás rozhostí klid, strach se pomalu rozpouští, obavy vás opouští. Na otázky přicházejí odpovědi, cesty se otevírají a vaše kroky do prázdna vytvářejí novou, pevnou a úrodnou půdu pod vašima nohama. 

Pevně věřím, že i u vás se brzy nadšení z možnosti tvořit si svůj život jinak a lépe dostaví. A jestli ne hned nadšení, tak ale obrovská úleva a vnitřní klid. To je to, co přichází jako první a díky čemuž můžete čerpat nové síly a energii.  

3. krokem z temného údolí je ZAČNĚTE SE SOUSTŘEDIT VÍCE NA TO, CO JSTE ROZCHODEM ZÍSKALA, NEŽ ZTRATILA.

Ano, vím, že je to ze začátku těžké, protože máte pocit, že jste přišla o všechno a ještě jste k tomu rozsekaná na kousky. To je ale přeci výborná příležitost, jak se zase poskládat dohromady, do své celistvosti, do své síly a schopností!

Co jste rozchodem získala?

Především se vám uvolnil prostor. Nejen ten fyzický ale i ten energetický. A to je obrovská výhra!

Už se nemusíte stále o něčem dohadovat, rozčilovat se, obávat toho nejhoršího, ztrácet sílu. To vše je pryč! No není to úleva?

Pryč je ten, kdo vám bral spoustu energie a síly, kdo vás neustále stahoval, provokoval.

Teď už jste tu jen sama se sebou.

Snadno tedy můžete rozpoznat, co vychází od vás a s tím pracovat.

Možná vás to děsí, ale rozhodně už vás druhý svou přítomností nedusí. Nadechněte tu volnost, svobodu, nadechněte se toho volného prostoru. 

Pokud vás to děsí, jde o váš strach. Ten strach je váš, tedy vy s ním můžete něco udělat. Když vás ovšem dusí, ba přímo ničí přítomnost druhého, JEHO chování a slova je to horší, protože s tím můžete něco udělat jen částečně a mnohdy dost těžko. Snadno pak upadáte do bezmoci, zoufalství a beznaděje.   

S odchodem vašeho muže také odešlo vaše pochybování, nerozhodnost, co máte dělat. I to je ochromující a vyčerpávající. Člověk se nemůže pohnout z místa. Teď už můžete! Můžete se svobodně nadechnout a mentálně se pohnout z místa, vzít život plně do svých rukou. A to je přeci skvělé! 

Máte zároveň i jasno v tom, co v životě skutečně nechcete. A to je důležitý výchozí bod. BOD ZLOMU. To, zda vás tyto zážitky zlomí nebo posílí, záleží především na vás. Na tom, jak si je zpracujete, jak na ně budete nahlížet, jak si to v sobě nově nastavíte.  

Možná tomu, co teď prožíváte, říkáte dno. Ale z něho se dá přeci výborně odrazit! Věčné plácání se v pochybnostech, točení se v začarovaném kruhu, je ubíjející. A tomu je teď konec. No hurá!  

Víte, na čem jste. Víte, kde jste. Jasně, možná jste v prdeli. 🫢

A věřte, že jsme tam alespoň jednou byly všechny. 🫢

A já nejen jednou. Byla jsem tam tolikrát, až jsem zmapovala každý krok, jak z té temné díry a z těch hoven udělat hnojivo a pohon, pro svůj osobní růst. A samozřejmě, že jsem měla období, kdy mě také nenapadlo nic jiného než těma hovnama, které na mě on neustále házel, mrsknout i po něm. 🫢 Vrátit mu to všechno i s úrokama.

A že ti, kteří se kdysi milovali, znají svá nejcitlivější místa. Jenomže tím člověk rozpoutá akorát válku 💩💩💩 a přichází tak o poslední iluze, které o druhém má a jemu špatně, z něho ale i ze sebe, protože, když se těma hovnama zabýváte, zaneřáďujete jimi i sebe. Svůj vnitřní, energetický prostor. A je vám pak z toho zle.   

Vyhrabat se z těch s… můžete jedině tak, že jim přestanete věnovat pozornost, udržujete si svůj vnitřní prostor v čistotě. A humor je v tu chvíli to nejlepší.

😃Takže, zastavme

💩 válku 💩hoven. 💩

Teď! 😃

Začněte si vytvářet podporující prostředí uvnitř sebe i kolem sebe, začněte si to v sobě nastavovat tak, abyste čerpala energii a sílu ne se o ně obírala. 

Už nemusíte poslouchat jeho nesmysly.

Už se nemusíte nechat obviňovat.

Už se nemusíte obhajovat, bránit, držet své hranice, případně bolestně zjišťovat, jak žádné nemáte nebo jak jsou neustále hulvátsky  a necitlivě překračovány.

To vše je díky rozchodu u konce!  

Tolik energie se vám uvolnilo jen tím, že TOHLE už nemusíte řešit, zabývat se tím.

A právě tuto energii si teď můžete začít věnovat. Možná vás to svádí k tomu zase ji věnovat někomu dalšímu. Svým dětem, svým rodičům, přátelům. Navázat další vztah.

Co kdybyste ale větší část této uvolněné energie začala věnovat sobě? A především tím správným způsobem?

Vaše fascinující bytost vám poděkuje,
což se mnohdy nedá říct o druhých, že? 

Všimla jste si do této doby, jak jedinečné je vaše já? Jak fascinující je vaše bytost? Vsadím se, že jste neměla čas, energii a sílu zabývat se sama sebou. Teď máte jedinečnou možnost, příležitost k nalezení svého já. No, není to báječné? 

A to je to nejlepší, co se vám mohlo přihodit, přestože to teď ještě nedokážete náležitě ocenit. 

NĚKDY MUSÍME ZTRATIT DRUHÉHO,

ABYSME NALEZLY SAMY SEBE.

 

Jakmile jednou naleznete sebe sama, získáte silného spojence, už nikdy se neopustíte, začnete být věrná sama sobě, začnete si sama sebe vážit, respektovat se a milovat se. Začnete o sebe pečovat a věnovat si pozornost a zjistíte, že k tomu druhého člověka skutečně nepotřebujete. A to je nesmírně osvobozující!  

4. krokem jak ven z temného, vyčerpávajícího a náročného období je ZAČNĚTE SI VOLIT SAMA SEBE.

No není skvělé, že už můžete? Že už se na něj nemusíte ohlížet, podřizovat se, dělat kompromisy, že si můžete dělat co chcete?  

Život dokáže být krásný, vzrušující, plný nových možností a příležitostí, když mu to dovolíte. A dovolíte mu to třeba tak, že se uvnitř sebe skutečně pevně rozhodnete ukončit vše, co vám nedělá dobře, oslavit svůj nový začátek, a tím Životu poděkovat za nové možnosti a příležitosti a vykročit do svého nového období tou správnou nohou.

Oslavme společně tyto nové začátky, které jsou příležitost ke změně. Ráda vás uvítám ve fb skupině BOD ZLOMU, kterou otevírám ke 4 dennímu intenzivní online kursu BOD ZLOMU, který jsem pro vás připravila ZDARMA. Něco si přečíst je super, posunete se na úrovni své mysli, ale co skutečně pohnout svou realitou? Co posunout svůj život svými aktivními kroky tím správným směrem?

Co vás čeká v online kursu ZDARMA? Všechny tyto kroky společně projdeme v praxi,

  • vaše kroky do prázdna získají pevnou půdu pod nohama a stanou se sebejistější,
  • vykročíte z minulosti, ze svých bolestných a smutných zkušeností tím správným směrem,
  • přestanete se točit v začarovaném kruhu,
  • se vztyčenou hlavou se postavíte do svého bodu zlomu, přijmete ho a začnete si tvořit svou zářivou budoucnost. 

Získejte pod kontrolu své emoce, svůj vnitřní klid a mír, že vše je tak jak má být a otevřte nové cesty. Nové cesty komunikace, vašich reakcí a vnímání druhého. Změníte tím víc, než tušíte.  

Možná už jste se rozešli, ale stále jste na pochybách, zda jste udělala správně.

Vaše pochyby rozptýlím, dodám vám odvahu do dalších kroků a posunu vás dál.

Možná rozchod nebyl vaším rozhodnutím a možná za vás toto rozhodnutí udělal Život sám tak bolestnými zkušenostmi, že nešlo pokračovat a hledat nové cesty, ale vy se s tím v hloubi své duše, svého srdce nechcete smířit.

Možná si říkáte: To se ti snadno říká! Rozhodni se… Odpoutej se od něj….Vol sebe… Ale těžko se to dělá! Znám to. A také vím, jakým způsobem si to v sobě nastavit, aby to bylo snazší. Proto projdeme těmito kroky společně tak, aby vaše kroky byly sebejistější, aby vaše rozhodnutí byla pevnější, abyste dokázala přestat lpět, převzala kontrolu nad svým životem a zároveň vše dokázala otevřít nekonečných možnostem a především svému potenciálu

Začnete si vyvářet podporující prostředí prostřednictvím 3 podporujících návyků, zjistíte 3 způsoby, jak okamžitě přepnete svou mysl, která plodí katastrofické scénáře, převezmete kontrolu nad svým životem, prožívání a myšlenkami. Čeká vás obrovská dávka inspirace, afirmace, vizualizace a rituál k propuštění minulosti. 

To VŠECHNO zdarma? ANO! Chci vás maximálně podpořit v tomto bolestném, temném a náročném období, protože vím, jaké to je a protože znám cestu ven.

Mnoho žen si ubírá své síly tím, že je přesvědčena, že jsou na všechno samy. Ukážu vám, že zdaleka nejste na vše sama.

Posunete se na úrovni své mysli, nastavíte si to v sobě tak, aby vaše mysl pracovala pro vás ne proti vám.  

Zjistíte a prakticky se naučíte, co to vlastně znamená a jak přesně si volit sama sebe. 

Kurs je velice praktický. Každý den vás tedy čeká jednoduchý úkol, díky kterému spustíte na energetické úrovni mocné procesy. Svou akcí, svým aktivním přístupem, nejen pasivním čtením, dáváte životu vědět:

A dost! Jsem připravena posunout se dál.

Jste připravena posunout se dál? 

Pojďme společně oslavit vaše odvážné kroky do prázdna a vytvářet vaše nové, podporující prostředí.  

S láskou a úctou k tomu vašemu životnímu příběhu 

Lucie Berkana 

Lucie Berkana
Lucie Berkana je spirituální průvodkyně světem lásky a s vášní vede ženy k hlubšímu nalezení sama sebe, pochopení svých životních zkušeností a k rozsvícení svého vnitřního světla. Podporuje ženy ke vstupu do své vlastní síly, >>se kterou jsou schopny transformovat své vztahy, duchovně je probudit a naplnit jejich potenciál.  Žije ve dvojplamenném vztahu.
Komentáře