Je toho na vás moc? Aktivujte svou vnitřní sílu a moc.

Není hrdinou ten, kdo chce vše zvládat sám, ale ten, kdo si uvědomuje, že je součástí nekonečného Zdroje, umí se na něj napojit, čerpat energii a sílu, stát se opravdovou součástí.

Nikdy nejste na nic sama, pokud se na to podíváte z vyšší perspektivy, s větším nadhledem. A věřte, že to samo o sobě je velice osvěžující.

Pojďme teď na chvíli vystoupit z pocitů bez-moci, bez-naděje, únavy a vyčerpání a napojit se, načerpat sílu a energii do dalších dní.

VŠECHNO je jen na mně!

Všechno MUSÍM zvládnout sama!

Jsem na všechno SAMA!

Víte, že JÁ JSEM je silná mantra, opravdu silné slovní spojení?

JÁ JSEM….na všechno sama???

Měly bychom si dávat pozor na to, co o sobě říkáme. Zkusit přehodnotit některé stereotypy, věty nad kterými už ani nepřemýšlíte, které vás nepodporují. Silně totiž ovlivňují váš život!

Možná si stále ještě neuvědomujete, jak

velkou moc máte!

Nehledejte ujištění ve světě kolem vás, který je postaven na hlavu, ale ve světě uvnitř vás a především v přírodě, v tom dokonalém řádu a systému, jehož JSTE součástí. Jste tedy skutečně sama?

Těžko se žije s vnitřním přesvědčením: Jsem na všechno sama.

Realitu si vytváříte sama, proto vám nebudu tvrdit, že to tak, momentálně, ve vašem případě není.

Troufám si však tvrdit, že to tak být nemusí.

Nemusíte vyčerpaně padat pod tíhou všeho a všech.

Nemusíte si brát všechno na svá bedra. 

Nemusíte se cítit neschopně, bez-mocně a osamoceně.

  • Mnozí jsme ve svém životě, více či méně, zažili, vědomé či nevědomé, odmítnutí druhých, určité pohrdání, že oni to dávají a my ne, neuvědomujíc si však tisíce jiných věcí, které máme za sebou, které musíme zvládat…
  • mnozí jsme zažili výsměch a opovržení, když jsme projevili svou „slabost“…
  • mnozí jsme zažili kritiku, přehnané nároky a očekávání, výčitky….

To se pak nelze divit, že se člověk uzavře. A chce zvládnout vše sám.

Možná, že se nám tam vkrádá i jistá hrdost, důležitost, povýšenost, ego, které nám nedovoluje přijmout „pomoc,“ které velí JÁ SAMA.

A přesto jste součástí celku s obrovským přesahem a dopadem na váš život.

Podpořte své vědomí celistvosti esenciální směsí

Umět se napojit a být součástí,

čerpat z tohoto vyživujícího propojení a spojení

je stejně důležité a v pořádku jako

umět se vymezit a projevovat svou jedinečnost.

Udržovat rovnováhu mezi těmito dvěma polohami je umění lidského bytí.

Příroda vás vždy podrží. Nesoudí, nekritizuje, naopak, poskytuje vám otevřenou náruč.

To příroda, ten geniální řád a systém, vám dává nejen energii ale i sílu cokoliv ustát. Pomáhá vám otevřít uzavřené srdce a mysl.

Představte si, jak úžasně by se vám žilo, kdyby většina věcí šla snadno a lehce, nezávisle na okolním omezení, kdyby k vám přicházely úžasné možnosti, příležitosti a fajn lidé, kteří by s radostí spojovali své síly s těmi vašimi.

TO VŠE PŘICHÁZÍ AUTOMATICKY S OTEVŘENÝM SRDCEM A MYSLÍ…

Možná, že zatím, opravdu nemáte kolem sebe lidi, o které se můžete opřít, se kterými můžete spojit svou sílu a své schopnosti, možná, že o svých schopnostech dokonce ani nevíte……

Možná jste, momentálně, na pokraji svých sil, pak mám pro vás světelné lano, které vás katapultuje směrem k výšinám, do vyšších energií tvoření, do prostoru nekonečných možností.

1. DOVOLTE SI. ( Uvolníte tím energii…)

Dovolte si žít v lehkosti a v radosti.

2. ROZHODNĚTE SE. ( Zaktivujete tím energii…)

Nečekejte na ty správné lidi, možnosti a příležitosti a rozhodněte se udělat něco, cokoliv, HNED.

3. PROPOJTE SE A SPOJTE. ( Zvětšíte tím energii…)

Jestliže nemůžete hned spojit své fyzické síly, spojte svou energii.

Nenechte se odradit tím, že ji nevidíte. Věřte, že to pocítíte.

Vy jste energie! Vaše podstata je energetická. Energie je všude kolem vás i uvnitř vás. Je to ona energie, Nejvyšší síla, božský řád, jehož jsme všichni součástí. Když se na ní začnete soustředit, začne růst. A to i energie uvnitř vás.

 

POCÍTIT TUTO CELISTVOST, BOŽSKOST, JE

VAŠE  „BOŽÍ“ SCHOPNOST!

 

Uvědomit si a plně prožít toto propojení, vám otevře i váš vlastní zdroj vnitřní síly, propojí oba zdroje v jeden. Vyzdvihne vás do vyšších energií tvoření.

Na vyšších úrovních je vše propojeno.

Vše je jednotou, abyste to „uviděla,“ je potřeba pozdvihnout své Vědomí.

Z TÉTO BOŽSKÉ JEDNOTY MŮŽETE ČERPAT.

Je to vaše odměna za to, že jste schopna potlačit

ego, které vám velí: Já sama!

Nejste sama. Nesoustřeďte se však na druhé.

Pokud se potřebujete o něco nebo někoho opřít, opřete se o mohutný kmen stromu, protože druzí toho mají sami dost.

Pokud si potřebujete pročistit hlavu či nadechnout se svěžího vzduchu, začněte vnímat živel vzduchu, který je stále kolem vás i uvnitř vás.

Pokud potřebujete nastavit druhým hranice, nechte se inspirovat živlem ohně.

Pokud potřebujete lépe zvládat změny, staňte se vodou, která se přenese přes všechna úskalí.

Pokud toužíte rychleji manifestovat svá přání a sny, spojte se s energií zemskou i vesmírnou.

Toto spojení dohromady vám dá obrovskou vnitřní sílu!

DÍKY VNITŘNÍ SÍLE SNADNO

dostanete pod kontrolu sama sebe, své emoce, svou mysl

zvládnete své slabosti transformovat do své síly

ustát jakoukoliv životní nepřízeň

stát se pevnou oporou pro sebe i pro druhé.

Sama jsem mnohokrát stála vyčerpaná, bez-mocná a v bez-naději ve své vlastní samotě. Věděla jsem, že všechno můžu změnit jen já sama, …..

Ale jak, když nemám sílu se ani nadechnout?

Těžko pak být ve vyšších energiích radosti, lásky, tvůrčích možností a neuvěřitelných „náhod.“

Nadechněte se a vytvořte si své podporující prostředí, ze kterého můžete čerpat. Je to vaším bytostným právem tvůrce.

Získejte opět pevnou půdu pod nohama.

Pro upevnění svých nových přesvědčení, hluboké propojení a získání vnitřní síly můžete použít aktivaci vnitřní síly a schopností.

Lucie Snopková
Lucie Berkana je milovnice života, rodiny a svého dvojplamene, se kterým vstoupila do služeb lásky. Je vášnivou manifestorkou nebe na Zemi. Otevírá lidskou mysl a srdce zázrakům. Vede ženy cestou lásky, pomáhá jim plně vstoupit do své síly a schopností>> překlenout náročné a vyčerpávající období ve vztahu, či po rozchodu. Vypráví příběh lásky, který dává naději, víru a odvahu >> jít za svým srdcem. Tvoří kouzelné partnerské rituály > se svým dvojplamenem.
Komentáře