Mužské řídící centrum versus ženský vesmírný chaos.

Mužská a ženská rozdílnost, jedinečnost a odlišnost, která nás kdysi na sobě tak okouzlovala a přitahovala, dnes, po letech, je příčinou mnohého nedorozumění, naštvání se, kritizování a povyšování se jeden nad druhého. Pojďme se dnes přenést přes jednu zásadní odlišnost, pramenící z odlišného vnímání světa.

Všichni víme, že společné soužití mezi mužem a ženou není jednoduché. Navzájem se ovlivňujeme, dokážeme se stáhnout i pozdvihnout, společnými silami se přenést přes nejedno nedorozumění.

Mužská a ženská rozdílnost, jedinečnost a odlišnost, která nás kdysi na sobě tak okouzlovala a přitahovala, dnes, po letech, je příčinou mnohého nedorozumění, naštvání se, kritizování a povyšování se jeden nad druhého.

Být v těchto nízkých a negativních energií nás vyčerpává, nedělá nám to dobře na těle, duši i mysli, ale také námi nemůže volně proudit láska, nemůžeme společně tvořit v energiích lásky, nemůžeme změnit to, co nám nevyhovuje.

Dost důvodů k tomu vyvarovat se těchto nízkých energií pochopením a zamyšlením se nad naší odlišností a zpracováním si jí.

A jaká že je ta třaskavá rozdílnost mezi mužem a ženou?

Mužské řídící centrum, které potřebuje mít vše pod kontrolou 

versus

ženský vesmírný chaos, který nemá pod kontrolou nic. 🙂

Je známo, že mužský mozek, mužská energie uvnitř nás ráda organizuje, kontroluje, plánuje a jede podle jasně daných principů. Zato ženský mozek, ženská energie uvnitř nás se mnohdy pohybuje v nekontrolovatelném chaosu, libuje si v něm, plyne, rozplývá se. To je potřeba pochopit, abychom mohli zabránit nejednomu nedorozumění.

Každý máme v repertoáru určité věty, které když vyslovíme, druhého to úplně nadzdvihne.

Bohužel to nenadzdvihne naše Vědomí tak, abychom to s přehledem a grácií přešli, spíše to vzedme naši živelnou energii, která se začne řítit nekontrolovatelně ven. Tedy především nám ženám.

Abychom ušetřili své síly a mnohdy i ušetřili 🙂 život svého drahého, je potřeba tuto běsnící energii zastavit naší myslí. Zastavit naše stereotypy svým AHA momentem a změnit je.

Naše spouštěcí věta je tato:

„Musíš mi říct, co plánuješ, co chystáš, co budeš nakupovat, dělat….!“ Věta v různých verzích, obměnách, ale se stejným záměrem. Mít přehled a kontrolu nad vším. A mnohdy je to věta plná důrazu.

Silná, mužská energie uvnitř mého drahého má prostě ráda přehled, mít všechno pod kontrolou. Za to má ženská energie má zase ráda svou vnitřní svobodu. „Nebudu se ti zpovídat a oznamovat ti každý svůj krok!“ Bouří se i má nespoutaná, divoká a svobodomyslná duše uvnitř mě.

Ale co víc, já to mnohdy ani nevím.

  • Nevím, co PŘESNĚ budu dělat
  • jak to PŘESNĚ budu dělat,
  • co PŘESNĚ budu nakupovat.

Odpovídá naštvaně chaos uvnitř mě. A co víc vůbec mě to netrápí. Za to to evidentně trápí mého drahého. Okamžitě totiž naštvaně naskakuje slovy:

„Co to je NEVÍM?! Nechápu slovo nevím. To je mlha!“

Ano, je to mlha. Vesmírná mlha. 🙂 Žena to je totiž vesmírný chaos, milion myšlenek, provázaností, souvislostí a možností.

Když se však tento chaos poskládá, vznikají mnohdy nové, geniální věci, od myšlenek až po různé projekty, které by nemohly vzniknout, díky stále stejným postupům. A ano, pak jsou potřeba k realizaci určité postupy a principy, tedy mužský přístup, mužská energie, ale nejprve tomu předchází určitá mlha, změť různých myšlenek, pocitů a vjemů, tedy energie ženská.

Navzájem se doplňujeme, pokud však jeden nebo druhý svou schopnost nenadřazuje nad schopnost druhého.


Muži díky svému řídícímu centru obvykle tuhle mlhu, tenhle vesmírný chaos nechápou a nerozumí jí a my ženy se bouříme nad tím, že se nás pokouší svou organizovanou bytostí spoutat.

Já si čím dál tím víc dovoluji jen tak být v této své primární ženské energii, neplánovat, důvěřovat, sobě, procesu. Čím dál tím častěji se řídím intuicí, momentální situací, jen tak si plynu. A když mám potřebu tak sdílím, hledám a nacházím slova, přirovnání, projevuji svou jedinečnost, když tu potřebu nemám tak slova nehledám. I to je určitá forma svobody.

A poměrně dost často jsem ve svém NEVÍM a také POTOM. Dvě smrtelná slova pro mého muže. 🙂

Tak dlouho to mého drahého rozčilovalo, a já jsem dlouho nechápala PROČ, až jsem se rozhodla na to přijít. Odměnou mi je pokaždé pozdvihnutí, zase o kousek výš, mého Vědomí, Vědomí Bohyně, které máme každá uvnitř nás.

Mužské ego prostě a jednoduše nechápe slovo nevím, protože vždy zásadně všechno ví. Což mi ženy poměrně důvěrně známe. 🙂

Myslím si, že muže slovo Nevím znejišťuje. Nevědět, co se ženě honí hlavou, nevědět co udělá v příštím okamžiku, nevědět, co se děje, co bude a na co se má připravit, je silně zneklidňující.

Na ženu, plně v své síle a schopnostech, se nedá připravit!

Žena to je vír.

Chvíli není nic, ale za chvíli může být všechno.

Nic je neomezený potenciál pro všechno!

To všechno je žena, ale také je občas nic. Nebo se tak alespoň cítí. A to je silně frustrující. Není však moudré ji v tu chvíli pohrdat, povyšovat své analytické a řídící centrum, stejně tak jako nemá smysl se zlobit na tuto organizovanou mužskou bytost. Smysl má pochopit, co se vlastně v druhém odehrává, povznést se nad to a společně se tomu zasmát.

A není tohle na tom životě právě to zábavné a vzrušující? Ta jedinečnost, odlišnost, rozdílnost?

Ustát to nevím a očekávat neočekávané. Nechat se překvapovat nepřipravený. Jak se můžete připravit, když nevíte na co? WOW !

Chce to odvahu a vnitřní sílu ustát chaos ženy, který je vesmírný chaosem. Ten chaos má svůj skrytý řád, naší myslí je však neuchopitelný.

Přesto mě ta dětská bezpodmínečná láska naprosto dostala!


Hmota má přesné údaje, míry, postupy, proto tyto údaje muži vyžadují, drží se jich, kontrolují. I soutěž krásy vymyslel evidentně muž. Změřit, zvážit, zaškatulkovat. Brrr! Ale co si počít s živelnou ženskou energií, že? 🙂

Ženy přesně dané postupy nepotřebují. Naopak. Velice je limitují.

Když si tohle uvědomíme, není zde prostor k povyšování se jeden nad druhého, pohrdání, urážení.

Každý ovládáme něco jiného.

A každý si v sobě neseme tuto ženskou i mužskou energii.

Přijmout tuto odlišnost v druhém, znamená přijmout ji a nechat prolínat nejprve v sobě. Nebát se občas, v důvěře, ponořit do tohoto ženského vesmírného chaosu, stejně tak jako uznat potřebu kontrolovat, uznat přínos jasně daných principů.

Směs esenciálních olejů k nastolení optimismu a obnovení harmonie a rovnováhy.

Respekt jeden k druhému. Respekt k lidské odlišnosti. Respekt k tomu, co teď potřebuje žena a co teď potřebuje muž. Nesnažit se mít navrch, chtít aby bylo PRÁVĚ TEĎ po mém. Dát druhému prostor. Respektovat i ono vražedné Potom. 🙂

Zkrotit si ego, vzít to přes srdce a jednoduše si říct nebudeme se na sebe zlobit.

  • Ne neznamená to, že ty máš pravdu, neznamená to, že tvé řídící centrum je lepší než můj vesmírný chaos a já to tímto uznávám,
  • znamená to, že házím nějakou svou pravdu za hlavu, vzdávám se potřeby mít navrch, znamená to jen, že jediné co chci, je být s tebou v energiích lásky.

Láska je ženskou energií, nedá se změřit ani zvážit, rodí se ve vesmírném chaosu, a pokud ji chceš opravdu zakusit, ochutnat, vnímat, je potřeba s odvahou vstoupit do tohoto vesmírného nic a nevím, odložit vše na potom 🙂 aby nás tento chaos cele pohltil. A až se z něj zase vynoříme budeme zase blíž nejen k sobě, ale ke skutečné lásce, budeme blíž k Bohu a Bohyni v lidských tělech.  

PS: A jaká je ta vaše spouštěcí věta?

Lucie Snopková
Lucie Berkana je průvodkyní žen na jejich cestě lásky. Vede ženy do ženské síly a schopností. >> aby ony mohly vést své milované do lásky. Ukazuje cestu, jak projít ve vztahu obdobím temna k božskému splynutí a jednotě.>> Je nadána hlubokými vhledy do lidské psychiky, díky kterým vytahuje na světlo ze tmy Nevědomí zažité stereotypy, >> které ženy vyčerpávají a oslabují. Pomáhá ženám najít rovnováhu ve svém JÁ JSEM. >> Více o Lucii Berkana >>
Komentáře