Jak otevřít nové cesty?

Uvolnit se. Přestat řešit. Odevzdat vše. Ale jak, když máte hlavu plnou starostí a tělo v tak dlouhodobém napětí, že už vám, žít v napětí, přijde normální? Přesto je to jediný způsob, jak vyskočit ze začarovaného kruhu starostí a nepříjemností, které jakoby nebraly konce.

Známe to všichni. Když se něco se.. , tak se se… všechno. Není to žádná náhoda, ani spiknutí Života proti Vám, ale má to logické vysvětlení.

To proto, že držíte energetické pole uvnitř vás vaší přehnanou mentální aktivitou, mnohdy i podvědomým, napětím, strachem z toho, co zas přijde, ale třeba i smutkem z toho, co jste prožila nebo prožíváte a nechtěně si tak přitahujete další nepříjemné zkušenosti a zážitky.

Stále něco řešit, přemýšlet, analyzovat, a vytvářet tím silnou jangovou energii, a tím spouštět procesy v energetickém poli, je mužský způsob fungování, uvolnit se do své ženské energie a odevzdat sebe sama, svou aktivitu, vůli, ego, je ženský způsob fungování.

DEJTE DO ROVNOVÁHY MUŽSKOU A ŽENSKOU ENERGII UVNITŘ VÁS,

 

A TÍM I VE VAŠEM VZTAHU.

Možná je to ve vašem vztahu přesně obráceně. Vy jste nositelka aktivní, mužské energie a váš partner je spíše pasivní, nositelem ženské energie a možná to pěkně střídáte. 🙂 Na vás pak je, abyste si byla vědoma tohoto energetického tance a vedla svého muže.

Na parketu vede muž, ve vztahu však vede tento mužsko-ženský energetický tanec žena.

Možná vás rozčiluje, jak nezodpovědně se váš muž staví k problémům, zatímco vy nevíte, kde vám hlava stojí. Vrátit druhému jeho problémy je projev sebelásky, ale i zdravého vztahu. Když navíc předáte i ty své starosti Vědomému vesmíru, nesmírně se vám uleví. Dovolíte si takovou úlevu?

Připadá vám „hodit své problémy za hlavu,“ byť by to měl být Vědomý vesmír, nezodpovědné, slabošské, sobecké?

Ano, hodit problémy a starosti za hlavu, pokud je vůbec neřešíte je nezodpovědné, ale co když je řešíte zase až moc?

Mnohdy se v tom nekonečnu svých starostí, ale i bolestí, trápení a zklamání spíše ztrácíme, stále řešíme, přemítáme, než abychom otevírali nekonečno možností řešení.

Ano, možná že vy sama s tím momentálně nehnete, možnosti Vědomého vesmíru jsou však nekonečné! 

Tím, že se donekonečna zabýváte stále stejným problémem a snažíte se vymyslet řešení, obvykle nahlížíte na věc nejen stále stejným způsobem, ale také problém zvětšujete, držíte nad ním kontrolu a to vám brání otevřít se nekonečnému poli možností, otevřít se zázrakům.

Není to o postoji: Kašlu na to! Ale odevzdávám vše…

Vnímáte tu rozdílnou energii, jakou oba postoje nesou? Předejte aktivitu Vědomému vesmíru a odevzdejte se ve své ženské energii.

Dovolte si pustit své starosti, (alespoň na chvíli), naučte se pouštět i své smutné zkušenosti a zážitky. Nechtějte všechno vyřešit, ale dovolte Vědomému vesmíru, ať to vyřeší za vás.

DŮVĚŘUJI V NEJLEPŠÍ MOŽNÉ ŘEŠENÍ.

Aroma z essencí vytvoří prostor, ve kterém je možné ztišeně vnímat a zažít postoj odevzdanosti, nekonání.

DŮVĚŘUJI V BOŽSKÉ NAČASOVÁNÍ.

Je potřeba si uvědomit, že život není jen o vás, tedy o vaší aktivitě, a s pokorou uznat omezenost lidské mysli, omezenost ve smyslu zkušeností a znalostí jedné jediné mysli, a předat to k řešení inteligenci Nejvyšší, tomu nekonečnu možností, která jedna lidská mysl nedokáže nikdy obsáhnout.

LIDSKÁ MYSL JE V MNOHA VĚCECH GENIÁLNÍ, ALE NEDOKÁŽE OBSÁHNOUT

NEKONEČNÉ POLE MOŽNOSTÍ VĚDOMÉHO VESMÍRU,

TEDY VYŘEŠIT TO, CO VÁS TRÁPÍ TÍM NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM.

Snáze se uvolnit, v důvěře vše odevzdat, vám pomůže, když si uvědomíte, že život je spolutvorba. A to především spolutvorba Vás a Vědomého vesmíru. Ano, často do této hry vstupují i ostatní lidé, tím, že se naučíte vše pouštět, odevzdávat, dáváte prostor k tomu, aby se mohly dít zázraky.

Odevzdat vše, co vás trápí, přestat si zoufat, trpět a trápit se, neznamená vzdát to, ale vzdáte se jakékoliv snahy, ve smyslu vymýšlení řešení a uvolnit prostor a přizvat ke spolutvorbě inteligenci Nejvyšší.

Ptáte se, kdy předat své starosti a trápení Vědomému vesmíru? Ve chvíli, kdy si můžete zodpovědně říct:

Udělala jsem to nejlepší, co jsem v danou chvíli mohla.

Shrňme si to.

Pokud jste v koncích, v jakékoliv situaci,

Pokud se neobjevují nové cesty, a spíše než nová řešení se do všeho ještě více zamotáváte,

Pokud už jste udělala to nejlepší co jste mohla,

Předejte vše Vědomému vesmíru a pusťte ho do hry tím správným způsobem. Uvidíte, že se jak zázrakem vše začne řešit. A Obvykle takovým způsobem, který byste nikdy nečekala.

Sama jsem, od dětství, svědkem mnoha zázraků. Od zázračného uzdravení a znovuobnovení plného zdraví, po zázračnou hojnost ve chvíli, kdy jsem byla uprostřed dluhové pasti jako samoživotelka se dvěma dcerami a hysterickým psem, až po zázračné otevření se nových cest s mým partnerem, se kterým jsme si vytvořili skutečné peklo na Zemi a zničili vše, co se dalo. Každý z těchto zázraků měl jinou dobu naplnění, tu nejlepší možnou 🙂 ale jedno měly společné, a to mou schopnost nelpění, odevzdání se, odevzdání mé vůle a aktivity s důvěrou ve Vědomý vesmír.

Pokud nevíte, jak přesně na to, zkuste to s řízenou meditací k otevření se zázrakům.

Přestat řešit, nic nedělat, a přesto udělat to nejvíce co lze. S důvěrou vše pustit, uvolnit se, odevzdat se.  

Lucie Berkana
Lucie Berkana je spirituální průvodkyně světem lásky a s vášní vede ženy k hlubšímu nalezení sama sebe, pochopení svých životních zkušeností a k rozsvícení svého vnitřního světla. Podporuje ženy ke vstupu do své vlastní síly, >>se kterou jsou schopny transformovat své vztahy, duchovně je probudit a naplnit jejich potenciál.  Žije ve dvojplamenném vztahu.
Komentáře